Congrés nacional “La nova formació professional a la Comunitat Valenciana: Descobreix el futur”

La Formació Professional, ha donat mostres continues de la seua capacitat de adaptació i de incorporar innovació amb l'agilitat que els sectors productius necessiten i comptant amb el seu suport.
La necessitat de pensar en el futur fa de la Formació Professional una part imprescindible per a un model productiu que intensifique els processos de creació de valor i d'ocupació de qualitat. Es tracta de situar els recursos de formació i el millor sistema de Formació Professional al servei de totes les persones i empreses, de la manera més accessible i flexible en qualsevol moment de la seua vida.
L'objectiu general del congrés és mostrar la rellevància de la modernització de la Formació Professional en la nostra Comunitat i en la resta de l'Estat Espanyol, perquè siga el motor d'un nou model en el creixement econòmic i social.
Amb aquest propòsit, participen representants de diversos sectors de la Formació Professional i alts càrrecs de l'Administració que treballen en l'àmbit de l'Educació i la Formació Professional a nivell estatal i en diverses comunitats. A més, de manera paral·lela a les sessions, hi haurà estands virtuals de les diferents Comunitats Autònomes.

Conferència inaugural

Dimecres 14 d'abril. 9:00h,  Auditori A

Excma. Sra. Na María Isabel Celaá Diéguez
Ministra d'Educació i Formació Professional del Govern d'Espanya

Honorable Sr. En Vicent Marzà Ibáñez
Conseller d´Educació, Cultura i Esport

Dimecres 14 d'abril

Dijous 15 d'abril

Cloenda

Dijous 15 d'abril. 13:00h,  Auditori A

Molt Honorable Sr. En Ximo Puig i Ferrer
President de la Generalitat Valenciana

Ajuda d'accés a la plataforma

En el següent vídeo podem veure el funcionament de la plataforma del congrés
I en aquest enllaç les instruccions per a la descàrrega i guia bàsica de VIRBELA.