EDUSALUT

EDUSALUT PNG

EduSalut és un projecte de la Subdirecció General de Formació del Professorat (SDGFP) amb el qual es pretén donar resposta a les necessitats formatives relacionades amb la promoció i la millora de la salut posant el focus en la prevenció i la reducció de factors de risc en els entorns educatius 

La SDGFP treballa EduSalut en coordinació amb altres direccions de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat, amb la Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció de la Conselleria de Sanitat i amb el Grup de Treball de Promoció de la Salut en Entorns Saludables on també hi ha representació de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, la Conselleria de Cultura i Esport i la Conselleria de Sanitat.

NOVETATS

➡️ II Congrés Pilota i Futur coordinat per la Conselleria de Cultura i Esport amb la col·laboració de la SDFGP i la xarxa CEFIRE.

 

 

Activitats formatives EduSalut
Prevenció de Riscos Laborals
Cartera de serveis

NORMATIVA I PROGRAMES

Accés a col·laboracions amb organismes i entitats per a la promoció de la salut

PROTOCOLS

Repositori de protocols relacionats amb la salut, la igualtat i la convivència

RECURSOS

Repositori de recursos web per al treball a les aules

ENLLAÇOS D'INTERÈS