Equips Directius

L'eix vertebrador al voltant del qual giraran les xarrades és el del lideratge educatiu, amb un enfocament polièdric des de les diferents perspectives que intervenen en la gestió d'un centre educatiu.

CONFERÈNCIA INAUGURAL

Dimarts 2 de febrer. 17:30h,  Auditori Torre 1

Lideratges per a transformar les organitzacions educatives a càrrec d'En Michael Fullan, Universitat de Toronto

Els equips directius són la clau per al canvi de paradigma en els centres educatius i, per això, és fonamental el lideratge que desenvolupe una cultura d'escola en la qual els seus membres aprenen uns dels altres. Que el conjunt de la comunitat educativa configure el lideratge. El lideratge del canvi distribueix en cinc components o capacitats essencials: comprendre el canvi, el matís; un propòsit moral, construir relacions, crear i compartir coneixement i aprenentatge profund i crear coherència.
És fonamental el lideratge d'aprenentatge que afavorisca un canvi profund dels centres educatius des de la coherència, la col·laboració i la participació. El lideratge amb sentit del matís en escenaris de canvi complexos, es caracteritza per la integració d'una determinació col·lectiva pel canvi i la transformació cap a la millora, una adaptabilitat en funció del que l'organització aprén i una cultura de la responsabilitat.

CONFERÈNCIA PLENÀRIA

Dimecres 3 de febrer. 18:00h,  Auditori A

Sensibilitzant els equips directius en igualtat a càrrec de Na Montserrat Grañeras Pastrana, responsable de la Unidad de Igualdad del MEFP

Treballant des de l'educació per una societat lliure de violència contra les dones, per l'eliminació de la bretxa tecnològica i el biaix en l'elecció d'estudis, per una ciutadania més justa i igualitària on homes i dones sumen en corresponsabilitat, per un món on les cures i el benestar de les persones ocupen un lloc protagonista en la vida pública, per una escola on la coeducació siga la manera natural d'educar.
La xarrada es recolzarà en aquests eixos posant de manifest els resultats de diverses investigacions i dades de diferents fonts que ens presenten un panorama actual, oferint així mateix un mapa de recursos per als centres educatius.

CONFERÈNCIA DE CLOENDA

Dijous 4 de febrer. 18:30h,  Auditori Torre 1

Lideratge sostenible i canvi en els centres educatius a càrrec de N'Andy Hargreaves, Universitat de Boston College, USA

Les persones som intensament socials i moltes d'aquelles coses que aconseguim són la conseqüència de treballs conjunts i amb procediments col·laboratius. És per això que, la col·laboració és una eina educativa fonamental en el lideratge dels equips directius i un vertader motor de la transformació educativa, dels equips docents i de la millora de la qualitat, l'autonomia i la confiança en les institucions educatives.
En aquest marc, en les característiques del lideratge hi ha un aspecte fonamental i, de vegades, oblidat: la sostenibilitat. Analitzarem els set pilars i principis per al seu desenvolupament.

 

ESPAIS DE REFLEXIÓ

TAULES RODONES

Dimecres 4 de febrer. 19:00h

INFANTIL i PRIMÀRIA   - Auditori A

Mercé Cerver. Cap d'Inspecció General
Joaquina Barba. Presidenta de l'Associació de directores i directors d'Infantil i Primària del PV
Josep Albiol. President de la Confederació d'AMPA Gonzalo Anaya

Moderadora: Rosa Guillén. Directora del CEFIRE de Orihuela

SECUNDÀRIA, BATXILLERAT, FP I ERE    - Auditori B

Carmina Valiente. Directora Territorial de València
Antonio Gonzalez Picornell. President de l'Associació de directores i directors de Secundària del PV
Enrique Martínez Quirós. Alumne membre del Consell Escolar Valencià

Moderadora: Bernadette Ortolà. Cap del Servei de Planificació i Gestió de la Formació del Professorat

Michael Fullan
Universitat de Toronto

 

Rafael Bisquerra. UB

Mercé Cerver
Cap d'Inspecció General

Carmina Valiente
Directora Territorial de València

Javier Valle
Universitat Autònoma Madrid

Montserrat Grañeras Pastrana
Responsable de la Unidad de igualdad del MEFP

Javier Murillo. UAM

Joaquina Barba
Associació de directores i directors d'Infantil i Primària del PV

Antonio González Picornell
President de l'Associació de directores i directors de Secundària del PV

Antonio Bolívar
Universitat de Granada

Andy Hargreaves
Universitat de Boston College, USA

Juan Francisco Álvarez. UA

Josep Albiol
President de la Confederació d'AMPA Gonzalo Anaya

Enrique Martínez Quirós
Alumne membre del Consell Escolar Valencià

Fernando Trujillo
Universitat de Granada