Formació del professorat per a la prevenció del suïcidi

El suïcidi és la primera causa de mort no natural a Espanya, on cada dia se suïciden, de mitjana,  deu persones (una d'elles a la Comunitat Valenciana).

Donat l'increment de suïcidis i temptatives entre adolescents constatat en els últims anys, es fa necessari abordar la seva prevenció, detecció i intervenció amb accions informatives i formatives per a  professionals de l'educació en contacte amb alumnat de primària i secundària.