Convocatòria PUC 2024

Inscripció i realització de les proves unificades de certificació (PUC) de l'alumnat de l'EOI Virtual Valenciana.

 1. L'alumnat matriculat en l'EOI Virtual Valenciana en un curs conduent a la prova unificada de certificació de nivell B2, C1 o C2 de valencià i/o en l'últim curs de nivell B1, B2 i C1 d'anglés haurà d'inscriure's per a realitzar la PUC de manera presencial a l'escola oficial d'idiomes que trie i en l'idioma i nivell en què estiga matriculat. Esta inscripció es farà exclusivament per via telemàtica i estarà exempta del pagament de taxes. És requisit imprescindible efectuar la inscripció per a poder realitzar la PUC.
 2. El cronograma dels tràmits del procés d'inscripció en les proves de certificació.
 3. L'enllaç del procediment telemàtic d'este alumnat es trobarà en la pàgina web https://eoi.gva.es/es/proves-de-certificacio.
 4. L'alumnat de l'EOI Virtual Valenciana inscrit en la PUC haurà d'estar pendent de la convocatòria de les proves escrites i orals, de la publicació de resultats i dels terminis i procediment de revisió en la web de l'EOI presencial on s'haja inscrit.

L'alumnat de l'EOI Virtual Valenciana haurà d'inscriure's per a realitzar la PUC en l'EOI que trie en l'idioma i nivell en què estiga matriculat. La matrícula es realitzarà de manera telemàtica i estarà exempta de taxes.

Inscripció telemàtica de l'alumnat oficial de tots els idiomes.

 • Des de les 10.00 hores del dia 19 de febrer fins a les 23.59 hores del dia 23 de febrer de 2024.

Formalització telemàtica de la matrícula de l'alumnat lliure de tots els idiomes (excepte anglés i valencià).

 • Des de les 10.00 hores del dia 19 de febrer fins a les 23.59 hores del dia 23 de febrer de 2024.

Publicació de llistats provisionals de l'alumnat oficial i lliure admés i exclòs.

 • 21 de març de 2024. (Cada EOI publicarà els llistats del seu alumnat)
 • Les al·legacions al llistat provisional es realitzaran del 22 al 27 de març 2024.

Publicació de llistats definitius de l'alumnat oficial i lliure admés i exclòs.

 • 9 d'abril de 2024. (Cada EOI publicarà els llistats del seu alumnat)

Publicació de dates i horaris de realització de les parts orals de la prova ordinària.

 • Fins al 15 de maig de 2024.

Publicació de dates i horaris de realització de les parts orals de la prova extraordinària.

 • Fins al 31 de juliol de 2024.

Resultats i revisió de les proves PUC

MOLT IMPORTANT:
L'alumnat de l'EOI Virtual Valenciana inscrit en la PUC haurà d'estar pendent de la publicació de resultats i dels terminis i procediment de revisió en la web de l'EOI presencial on s'haja inscrit.