comEstudie-titol

Com estudie aquest curs?

Les instruccions detallades sobre què fer apareixeran setmanalment en la plataforma. En línies generals, hauràs de fer el següent:

  Treballa amb els materials de la plataforma i els àudios. Es recomana encaridament seguir la seqüència d’activitats tal com es presenta en la plataforma, fent atenció a totes les instruccions. Has de:

  fer exercicis de comprensió escrita, vocabulari i gramàtica: realitza les activitats i consulta el solucionari. Si encara tens dubtes, pots obtindre ajuda dels teus companys o del tutor en el fòrum de cada unitat.

  fer activitats de comprensió oral fes les tasques, comprova en el solucionari i verifica que has entés el text amb els textos i guions.

fer els exercicis de la lliçó corresponent.

preparar les activitats de conversa i uneix-te a les videoconferències setmanals.

  Envia les teues tasques d’expressió escrita i de mediació escrita perquè el tutor o tutora les corregisca i avalue.

  Participa en les sessions de pràctica de videoconferència en línia totes les setmanes.

  Realitza un test de progrés en línia després de cada unitat, que el sistema marcarà automàticament, però no s’inclourà en les teues qualificacions.

  Fes els exàmens en línia.

Qué passa amb la pràctica de la conversa?

En l’actualitat, els cursos en línia són cada vegada millors per a aprendre idiomes i t’ajuden a treballar en tots els aspectes de l’idioma… excepte un: la conversa. Som molt conscients d’això, i per aquest motiu els cursos de l’eoivirtual.com inclouen una hora setmanal obligatòria de pràctica oral per videoconferència. Aquesta hora es veurà complementada amb la preparació prèvia de les sessions i els materials que facilite el professorat.