Materials per a fer aquest curs

Anglès: Necessitaràs un dispositiu electrònic amb connexió a internet. També necessitaràs un llibre electrònic que hauràs d’adquirir a part.

Altres idiomes: Un dispositiu electrònic amb connexió a Internet. Tots els materials i continguts els trobaràs de manera íntegra en la plataforma d’aprenentatge.

En qualsevol cas, el professorat pot complementar aquests materials amb uns altres, com a vídeos, llocs web, enllaços i documents informatius que enviarà a l’alumnat a través de la plataforma.