Proves unificades de certificació (PUC) 2024

Cronograma tràmits PUC
  • 21 de març: Publicació de listats provisionals de l'alumnat admés i exclòs.
  • 22 - 27 de març: Període d'al·legacions als llistats provisionals del l'alumnat admés i exclòs.
  • 9 d'abril: Publicació de listats definitius de l'alumnat admés i exclòs.
  • 9 d'abril: Resolució d'adaptacions. Se contactarà con el alumnado de manera individual. Es contactarà amb l'alumnat de manera individual.  
  • 10 - 12 d'abril: Sol·licitud de revisió a les resolucions d'adaptació.
  • Fins el 6 de maig: Publicació de resolucions definitives de les sol·licituds de revisió d'adaptacions.

Una vegada publicada la llista definitiva, l'alumnat ha d'estar pendent de la pàgina web de l'EOI presencial on realizarà la PUC.