Història

L’Escola Oficial d’Idiomes Virtual Valenciana (eoivirtual.com) naix amb la finalitat de posar a l’abast de la ciutadania una formació en línia integral i de qualitat, aprofitant la facilitat i comoditat que proporciona l’ensenyament a distància des de qualsevol dispositiu electrònic, però comptant sempre amb el seguiment i assessorament del professorat de les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI). L’EOI virtual s’inspira, sobretot, en els cursos del Pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP) i els cursos d’anglés a distància.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha oferit, des del curs 2017-2018, la possibilitat d’estudiar anglés i valencià a distància amb un programa formatiu per a docents, dins del marc del Pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat. El PIALP ofereix als docents en actiu dels cossos d’Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional la possibilitat d’accedir a places d’anglés i valencià en els cursos presencials i en línia de les escoles oficials d’idiomes.

A partir del curs 2021-2022, l’oferta dels cursos d’anglés es va fer extensiva a la resta de la ciutadania, amb cursos dels nivells B1 i B2 en substitució dels d’aquests nivells dins del programa That’s English!, el programa oficial d’anglés a distància del Ministeri d’Educació i Formació Professional que s’oferia a les escoles oficials.

Vist l’èxit d’aquestes iniciatives, i amb la finalitat de traslladar-les al públic general, l’EOI Virtual Valenciana va ser creada pel Ple del Consell mitjançant el Decret 19/2022, de 25 de febrer, considerant convenient que es facilite i s’acoste a la ciutadania l’opció d’estudiar idiomes en línia, atés que l’ensenyament virtual adquireix cada vegada més un paper protagonista en tot tipus de formació, inclosos els idiomes. La demanda que s’observa diàriament en referència a l’ensenyament de llengües deixa entreveure la gran necessitat de complementar l’oferta d’aprenentatge a les actuals escoles oficials d’idiomes oferint aquest aprenentatge en línia. Així, davant la demanda de cursos en línia i per a implantar-los en els ensenyaments d’idiomes, és oportú crear una escola oficial d’idiomes virtual a la Comunitat Valenciana, que assumirà la modalitat d’ensenyament d’idiomes públic virtual i impartirà docència a tota la ciutadania valenciana.

El curs de posada en funcionament, 2022/2023 es van oferir els nivells A2, B1, B2 i C1 d’anglés i els nivells B2, C1 i C2 de valencià.

En el present curs 2023/24 oferim els nivells 1A2 i 1B1 d’alemany, els nivells 1A2, 2A2 i 1B1 de francés, els nivells A2, B1, B2 i C1 d’anglés i els nivells B2, C1 i C2 de valencià, i aniran incorporant-se progressivament més idiomes i nivells en els pròxims cursos.