comAprove-titol

Com aprove el meu curs?

Per a avaluar l’aprenentatge, seguim un procés d’avaluació contínua que té per objecte comprovar el grau de consecució dels objectius al llarg del curs. Aquesta avaluació contínua es du a terme mitjançant les activitats de la plataforma, les tasques escrites que s’envien al professorat i les sessions de videoconferència.

També faràs exàmens de cada unitat, els resultats dels quals no es tenen en compte per a les qualificacions del teu curs, però és important realitzar-los per a dur un seguiment del teu progrés, a manera d’autoavaluació.

Per a superar el curs i promocionar, l’alumnat ha d’haver obtingut un mínim de 50 % en cadascuna de les activitats de llengua i una mitjana global superior al 60 %. Esta mitjana es calcula de la següent manera:

20% Comprensió Escrita Tasques en exàmens en línia
20% Comprensió Oral Tasques en exàmens en línia
20% Producció Escrita Tasques de redacció durant el curs (40 %) i tasques en exàmens en línia cronometrats (60 %)
20% Producció Oral Consta de les notes de les teues videoconferències (50 %) i les notes dels teus exàmens en línia (50 %)
20% Mediació Es calcula 50 % mediació oral (només exàmens) i 50 % mediació escrita (30 % exàmens i 20 % tasques)

En els cursos no conduents a prova de certificació, si la mitjana total és menor o tens alguna destresa per davall del 50 %, encara tens una oportunitat més d’aprovar el curs amb les proves extraordinàries. En aquest examen, NOMÉS hauràs de realitzar les parts amb un percentatge per davall del 60 %. La prova final de les parts de producció, coproducció i de mediació orals podrà ser a través de la plataforma virtual, per videoconferència.

En el cas dels cursos de nivell A2, que no són conduents a la prova de certificació, però sí a la certificació del nivell s’obté una nota final d’«apte» amb una puntuació global mínima d’un 65 %. En el cas de no superar aquest percentatge, podràs presentar-te a les proves extraordinàries amb les activitats de llengua en què hages obtingut menys d’un 65 %.

En els cursos conduents a prova de certificació (2n curs de cada nivell, excepte l’A2, o curs únic) no hi haurà prova extraordinària. El professorat, però, pot fer una prova final o d’aprofitament perquè l’alumnat tinga la possibilitat de promocionar.

Amb l’excepció del nivell A2, finalitzar un nivell no suposa l’obtenció d’un certificat. Si vols certificar-te, cal que et presentes a la Prova Unificada de Certificació per a aconseguir el títol oficial. Aquestes proves de certificació seran presencials per a totes les destreses i caldrà obtindre una qualificació global del 65% o més. La informació específica al voltant de la inscripció a la Prova Unificada de Certificació es donarà més endavant al llarg del curs escolar.

Recorda que aquesta informació fa referència a l‘avaluació dels cursos. Si vols més informació sobre la Prova Unificada de Certificació, en podràs trobar en: https://eoi.gva.es/proves-de-certificacio.