Llistats provisionals admesos/exclosos PUC

Tot l'alumnat que apareix en les llistes d'admesos ha obtingut plaça en l'EOI presencial sol·licitada.

Alumnat EOI Virtual Valenciana - Sol·licituds admeses

Alumnat EOI Virtual Valenciana - Sol·licituds excloses

Període d'al·legacions als llistats provisionals (22 - 27 de març 2024)

  • Sol·licitud d'al·legacions al correu 12008466.tramits@edu.gva.es
  • Qualsevol sol·licitud d'al·legació haurà d'anar acompanyada del resguard de matrícula PUC.
  • Només s'admetran al·legacions a les sol·licituds realitzades dins del termini i en la forma corresponent en el període assignat.
  • No es respondran les al·legacions de manera individual. Els llistats definitius d'admesos i exclosos es publicaran el 9 d'abril de 2024.