Certificats Acadèmics

Aquest document és un certificat acadèmic detallat on consta l’historial complet de tots els cursos i proves PUC superades. Es pot fer en persona en horari d’atenció d’administració. Pots autoritzar una altra persona al fet que faça el tràmit per tu aportant l’autorització corresponent. També pots fer aquesta gestió per correu electrònic: 46031337@edu.gva.es. En cas de fer-ho per correu electrònic, hauràs d’especificar en quin any vas superar el nivell inclòs en el certificat..

Hauràs d’aportar la següent documentació:

  1. Imprés de sol·licitud.
  2. Imprés de taxes model 046 degudament emplenat, i el resguard del pagament de la taxa.
  3. En cas de tenir dret a bonificació o exempció del pagament de la taxa, presentar el document acreditatiu correponent (original i fotocòpia).