IMPRESOS

Ací trobareu impresos i documents per a realitzar diferents tràmits. Sel·leccioneu la opció més adient:

Vull donar consentiment al meu nom

Autorització per a facilitar dades personals per mitjans telemàtics

per a permetre l’enviament de dades personals pròpies de la persona que les sol·licita per telèfon o correu electrònic

 

Consentiment de difusió d’imatge i veu

per a permetre que l’escola puga difondre imatges i enregistrament amb motius de promoció.

Vull autoritzar una altra persona

Autorització

per a permetre que una altra persona actue en el vostre nom per a realitzar tràmits a l’EOI Torrent.

 

Autorització d’eixida de menors d’edat

per a permetre que l’alumnat menor d’edat puga eixir abans de la finalització de la classe.

 

Autorització de matrícula de menors d’edat

per a poder matricular un menor d’edat en l’escola si sou el seu pare, mare o tutor/a legal.

Vull sol·licitar un títol o certificat

Sol·licitud de títol

per a demanar l’expedició d’un títol de superació oficial d’un nivell concret.

 

Sol·licitud d’expedició de certificat acadèmic de notes

per a demanar un certificat acadèmic de notes gratuit del vostre curs curricular.

Vull sol·licitar una anul·lació o un canvi

Sol·licitud d’anul·lació de matrícula

per a demanar la concessió d’una anul·lació de la matrícula durant el període d’admissió o matriculació.

 

Sol·licitud de canvi de grup

per a canviar d’un grup a un altre dins del mateix nivell. Útil per a canvis d’horaris o seccions.

 

Sol·licitud de trasllat d’expedient

per a dur l’expedient acadèmic de l’EOI Torrent a una altra EOI de la Comunitat Valenciana.

 

Sol·licitud de trasllat de matrícula viva a una altra EOI

per a optar a un canvi a una altra escola una vegada començat el curs lectiu.

 

Sol·licitud de trasllat de matrícula viva des d’una altra EOI

per a optar a un canvi des d’una altra escola a l’EOI de Torrent una vegada començat el curs lectiu.

Vull demanar una altra cosa

Instància general

per a realitzar qualsevol altre tràmit amb l’EOI de Torrent.