Erasmus+

2560px-Erasmus+_Logo.svg
20221103_102452

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea per a donar suport en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport.

L'objectiu d'aquest programa és promocionar la mobilitat educativa, impulsant les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més d'ajudar a proporcionar un ensenyament i un aprenentatge permanent que doten a l'alumnat de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura. A banda d'això, també pretén promoure la cooperació, la qualitat, la inclusió i la igualtat, l'excel·lència, la creativitat i la innovació, així com enfortir la identitat europea, la ciutadania activa i la participació en la vida democràtica.

L'EOI Castelló de la Plana és centre acreditat Erasmus+ durant el període 2021-2027.

ENRIQUINT VIDES, OBRINT MENTS.

Aprenentatge, ensenyament i gestió: integració del web 2.0 en l'EOI Castelló

PROJECTE 2017-1-ES01-KA104-036310

Descripció del projecte

El projecte "Aprenentatge, ensenyament i gestió: integració del web 2.0 en l'EOI Castelló" sorgeix de la necessitat d'innovar en competència digital i foment de l'autonomia. El nostre objectiu és la integració, actualització i manteniment dels nostres projectes ePEL i ensenyament en línia com a base pedagògica per al present i el futur.

L'EOI Castelló de la Plana és el centre de la Comunitat Valenciana amb més experiència en l'ensenyament i aprenentatge no presencial. Des del curs 1996-1997 està autoritzada per a impartir ensenyaments a distància (inicialment) i en línia.

En 2003 va ser el centre seleccionat en la Comunitat Valenciana per a pilotar el Portfoli Europeu de les Llengües (PEL) i, com a conseqüència d'aquesta experimentació, el Ministeri d'Educació va iniciar el Projecte ePEL +14 en l'OAPEE, actual SEPIE, sota la direcció d'Emilio García Prieto. L'equip d'assessors pedagògics per a desenvolupar l'ePEL +14 estava compost per 4 membres, 3 dels quals formaven part del claustre de l'EOI Castelló: Joan Ramón Monferrer Daudí (actualment en l'EOI Plana Baixa), Antonio Álvarez Platero i Ana Pitarch Gil.

Objectius del projecte

  1. Actualització metodològica en didàctica en diferents idiomes.
  2. Actualització en eines web 2.0 que possibiliten la interacció de l'alumnat a l'aula i aprenentatge col·laboratiu en l'aprenentatge en línia.
  3. Millora de la competència digital de l'alumnat presencial i increment del grau d'autonomia (aprendre a aprendre, habilitats i competències socials) per a traure major profit en el seu procés d'aprenentatge.
  4. Innovació metodològica en didàctica i en web 2.0 que motive al professorat per a incorporar bones pràctiques a la seua realitat de l'aula.
  5. Establiment de contacte amb professionals d'altres centres a Europa a fi aprendre bones pràctiques per observació i establiment de contactes de cara a obtenir un projecte KA2 que proporcione noves experiències lingüístiques a l'alumnat. El contacte amb nadius fomenta en l'alumnat habilitats interculturals, el plurilingüisme i l'aprenentatge al llarg de la vida.
  6. L'actualització lingüística del professorat ha de ser constant en una EOI amb 12 idiomes, de manera que l'impacte de la millora aconseguisca al nombre més gran d'alumnes.
Mediateques lingüístiques: autonomia en l'aprenentatge d'idiomes al llarg de la vida 
Integració europea a través de la mediació cultural i lingüística a l'EOI Castelló
Articles de difusió PROJECTE 2019