Oferta educativa

MODALITATS D'ENSENYAMENT

A la nostra escola s'oferiran les següents modalitats des del curs 2024-2025: 

MODALITAT OFICIAL PRESENCIAL:

Cursos curriculars: Els alumnes oficials acudiran a classes presencials des de finals de setembre fins a maig. Generalment, les classes seran alternes (dos classes per setmana amb una duració de dos hores cadascuna), encara que també pot haver-hi grups intensius (quatre classes per setmana amb una duració de dos hores cadascuna). Aquests grups intensius permeten fer dos cursos en un any acadèmic.

Cursos formatius complementaris: cursos de formació o tallers de 30 o 60 hores anuals no conduents a obtindre un certificat.

MODALITAT OFICIAL SEMIPRESENCIAL: 

Cursos curriculars: Els alumnes oficials acudiran a classes semipresencials des de finals de setembre fins a maig. Generalment, les classes seran alternes (dos classes per setmana amb una duració de dos hores cadascuna). Un dia de la setmana faran classe presencial i l’altre dia l’alumnat treballarà de manera asíncrona seguint les instruccions que se li proporcionarà a l’aula virtual a través de la plataforma d’aprenentatge Aules. 

MODALITAT OFICIAL A DISTÀNCIA: 

Cursos curriculars: Els alumnes oficials tindran classes a distància des de finals de setembre fins a maig. Aquests cursos seran completament en línia, a través de la plataforma d’aprenentatge Aules. L’alumnat treballarà de manera asíncrona, és a dir, sense horari establert i de manera independent seguint les instruccions que se li proporcionaran a l’aula virtual i amb els materials que s’indiquen o que hi facilite el professorat. 

Aquest treball es complementarà amb una hora setmanal síncrona d’assistència obligatòria que serà en una de les dos hores que s'ofereixen al seu grup, en la qual es practicaran les destreses orals mitjançant connexions amb el professorat per videoconferència.

Cursos formatius complementaris: cursos de formació o tallers de 30 o 60 hores anuals a distància, no conduents a obtindre un certificat.  

MODALITAT LLIURE:

Els candidats lliures no reben formació i es presenten únicament a les Proves de Certificació dels diferents nivells ofertats per la EOI.

CURSOS PER IDIOMA I NIVELL
NOMENCLATURA DELS CURSOS