Test de classificació (prova de nivell)

INFORMACIÓ GENERAL

El test de classificació (l'antiga prova de nivell) és un examen que es convoca abans de l'inici de les classes al mes de setembre i té com a finalitat que el/la sol·licitant que tinga suficients coneixements d'un idioma puga accedir directament a qualsevol curs de qualsevol nivell (si hi ha vacants) sense cap requisit previ.

Per a poder fer el test de classificació és obligatori fer la inscripció, fins i tot per a l'alumnat matriculat el curs anterior en el mateix idioma. En aquest darrer cas, la inscripció al test de classificació és incompatible amb la matrícula prèvia; heu d'optar per una o altra via. Si esteu ja matriculats i us inscriviu en el test de classificació, s'anul·larà la vostra matrícula prèvia.

CALENDARI DE LES PROVES
RESULTATS