NOTA INFORMATIVA SOBRE LA VACUNACIÓ


Per tal de facilitar el procés de vacunació de l’alumnat i el seu acompanyament emocional, i atenent la petició de membres de la comunitat educativa, comuniquem que
es permetrà que puntualment un membre de la família acompanye cada xiquet o xiqueta en el moment de la vacunació.

Amb la finalitat de facilitar el treball del personal sanitari desplaçat al centre i preservar el compliment de les mesures de contingència dels centres educatius caldrà
seguir les normes següents:

  • Només es permetrà la companyia d’un membre de la família per menor.
  • L’acompanyament es realitzarà exclusivament, i de manera excepcional, en el momento de produir-se la vacunació.
  • El/la familiar haurà d’estar en l’horari previst pel col.legi i en el lloc acordat. Finalitzada la vacunació del menor, la persona familiar haurà d’abandonar el centre educatiu perquè és convenient romandre el menor temps possible al centre.
  • En cap cas es permetran aglomeracions de persones dins del recinte del centre escolar. S’haurà de garantir i respectar en tot moment les mesures de seguretat, l’ordenació dels fluxos de persones i higiene establertes per centre, així com l’ús de la mascareta i el manteniment de la distància interpersonal. En cap cas s’interactuarà amb altres grups bombolla diferents del propi filla/a.

Aprofitem per agrair-vos, novament, la vostra implicació exemplar en la lluita contra

pandèmia.

València, 13 de desembre de 2021

Nota-informativa-2.-Valencià_firmado