Esport actiu al Palmerar!

El passat 20 de febrer l’alumnat del Grau Mitjà “Guia en el Medi Natural i Temps lliure”, de l’institut Violant de Casalduch, de Benicàssim, va portar a terme una activitat lúdica i recreativa per a l’alumnat de 5é de Primària.

L’alumnat de l’escola ha fet acrosport, orientació, tir amb arc, jocs motrius (joc de l’Oca) i Slackline, on ha primat la diversió i la companyonia. Mireu com han gaudit!

Desdejuni saludable

L’alumnat de 2n i de 4t de Primària portarà terme un desdejuni saludable a càrrec de l’empresa de menjador del centre.

L’alumnat aprendrà exemples de com preparar-se desdejunis equilibrats.

Comptarem amb la presència d’una nutricionista especialitzada en infants.

Decoració del col·legi!

Gràcies a la col·laboració de les famílies i alumnat, la comissió de mestres encarregat del Nadal i amb la inestimable ajuda de Sergio, el nostre conserge, hem decorat el col·legi… Està genial! GRÀCIES A TOTES I A TOTS!

Decoració del col·legi!

Gràcies a la col·laboració de les famílies i alumnat, la comissió de mestres encarregat del Nadal i amb la inestimable ajuda de Sergio, el nostre conserge, hem decorat el col·legi… Està genial! GRÀCIES A TOTES I A TOTS!

Decoració del col·legi!

Gràcies a la col·laboració de les famílies i alumnat, la comissió de mestres encarregat del Nadal i amb la inestimable ajuda de Sergio, el nostre conserge, hem decorat el col·legi… Està genial! GRÀCIES A TOTES I A TOTS!

Recollida solidària!

Gràcies a la col·laboració de tota la comunitat educativa el col·legi Palmerar ha recollit una gran quantitat de menjar (pinsos, patés), mantes, pipetes, jocs per a animals, etc. Les associacions “Huellas Callejeras” i “Progat” rebran les donacions que hem recollit.

En la foto teniu una mostra d’allò que s’ha replegat.

GRÀCIES A TOTES I TOTS!!!

Xarrada de “Huellas Callejeras”

L’alumnat del centre ha tingut l’oportunitat de conéixer el treball que porta a terme l’associació “Huellas Callejeras”, fent front a les mascotes abandonades i promovent la responsabilitat personal i social davant este fenomen.

Nous aparcaments per a bicis i patinets

L’Ajuntament de Benicàssim ha instal·lat en la entrada del col·legi un aparcament per a bicicletes i un altre per a patinets, que es sumen als que ja tenim, duplicant les places d’aparcament.

Amb esta intervenció podem fomentar els desplaçaments de la comunitat educativa amb mitjans de transport més ecològics i saludables.

Eleccions al consell escolar 2023

Pàgina web oficial | Página web oficial

https://ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres

Presentació de candidatures | Presentación de candidaturas

Fins el / Hasta el 7/11/2023

Publicació provisional candidats/es | Publicación Provisional candidatos/as

El 9/11/2023

Reclamacions a la llista | Reclamaciones a la lista

Del 10/11/2023 al 13/11/2023

Publicació de la llista definitiva de candidats/es | Publicación de la lista definitiva de candidatos/as

Alicia
Soria Sánchez-Valdepeñas

Mare de 3r de Primària

Ana Ibáñez Brell

Mare de 2n de Primària

Ángel Gómez Marqués

Pare de 2n de Primària i d’Infantil 4 anys

Juan Pueyo González

Pare de 2n de Primària i d’Infantil 4 anys 

Resultat de les eleccions | Resultado de las elecciones

Campanya electoral | Campaña electoral

Del 15 /11/2023 al 21/11/2023

Vot no presencial | Voto no presencial

Com funciona el sistema de vot no presencial?

Si no poden vindre a votar el 23 de novembre poden acollir-se al sistema de vot no presencial. Estes són les passes: 

 1. El divendres 17 de novembre farem arribar a les famílies la papereta de votació a través dels seus fills/es.
 2. El pare/madre/tutor-a que vulga fer ús del vot no presencial haura marcar en ELS REQUADRES de la papereta fins a un màxim de 3 candidats (per exemple fent una creu).
 3. La papereta marcada s’ha d’introduir en un PRIMER sobre en blanc, sense res escrit, i tancar-lo.
 4. El sobre que conté la papereta de votació s’ha d’introduir en un SEGON sobre, que també inclourà una fotocòpia del DNI/NIE/Passaport o document acreditatiu equivalent.
 5. El SEGON sobre, una vegada tancat, s’ha de firmar per fora. La firma manuscrita ha de ser coincident amb la firma de la de la fotocopia del document d’identificació que han posat dins.
 6. Pot portar el sobre la mateixa persona que vota o una tercera persona major d’edat autoritzada, si s’aporta autorització corresponent (CLICA ACÍ PER A DESCARREGAR EL MODEL D’AUTORITZACIÓ).
 7. Es pot portar al col·legi el vot no presencial, dirigint-se la direcció del centre, fins al mateix dia de les eleccions (23 de novembre).

NOTA:

 • En consergeria hi ha paperetes de votació, models d’autorització i sobres a disposició de les persones interessades.
 • Qualsevol sobre que tinguen en casa, o que fabriquen vostés doblant paper, val, sempre que estiga en blanc.

¿Como funciona el sistema de voto no presencial?

Si no pueden venir a votar el 23 de noviembre pueden acogerse al sistema de voto no presencial. Estos son los pasos:

 1. El viernes 17 de noviembre haremos llegar a las familias la papeleta de votación a través de sus hijos.
 2. El padre/madre/tutor-a que quiera hacer uso del voto no presencial deberá marcar en LOS RECUADROS de la papeleta hasta un máximo de 3 candidatos (por ejemplo haciendo una cruz).
 3. La papeleta marcada se tiene que introducir en un PRIMER sobre en blanco, sin nada escrito, y cerrarlo.
 4. El sobre que contiene la papeleta de votación se debe introducir en un SEGUNDO sobre, que también incluirá una fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte o documento acreditativo equivalente.
 5. El SEGUNDO sobre, una vez cerrado, se tiene que firmar por fuera. La firma manuscrita debe de ser coincidente con la firma de la de la fotocopia del documento de identificación que han puesto dentro.
 6. Puede traer el sobre la misma persona que vota u otra persona mayor de edad autorizada, aportando la correspondiente autorización (HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MODELO DE AUTORIZACIÓN).
 7. Se puede traer al colegio el voto no presencial, dirigiéndose a la dirección del centro, hasta el mismo dia de las elecciones (23 de noviembre de 2023).

NOTA:

 • En conserjería hay papeletas de votación, modelos de autorización y sobres a disposición de las persona interesadas.
 • Cualquier sobre que tengan en casa, o que fabriquen ustedes doblando papel, sirve, siempre que esté en blanco.

Eleccions al consell escolar | Elecciones al consejo escolar

El 23/11/2023 en el CEIP Palmerar (en el vestíbul de l’entrada principal)

Horari de votacions del matí:

 • De 8:30 a 9:30 h

Horari votacions de vesprada:

 • De 15:30 a 18:30 hResultat de les eleccions | Resultado de las elecciones

Horario de votaciones de mañana:

 • De 8:30 a 9:30 h

Horario de votaciones de tarde:

 • De 15:30 a 18:30 h

Resultat de les eleccions | Resultado de las elecciones

Persones elegides:

 • Juan Pueyo
 • Ángel Gómez
 • Ramona María Pilsaru
 • Ana Ibáñez

En reserva:

 • Alicia Soria