Benvinguda | Bienvenida

Sigueu totes i tots benvinguts al Col·legi d’Educació Infantil i Primària Palmerar (CEIP Palmerar). Família i escola, tenim per davant un camí que hem de transitar junts. Una senda que no està lliure de dificultats però que, amb il·lusió i confiança mútua, de ben segur que transitarem amb èxit.

Ací us presentem l’equip directiu:

Sed todas y todos bienvenidos al Colegio de Educación Infantil y Primaria Palmerar (CEIP Palmerar). Familia y escuela, tenemos por delante un camino que debemos transitar juntos. Una senda que no está libre de dificultades pero que, con ilusión y confianza mutua, a buen seguro que transitaremos con éxito.

Aquí os presentamos el equipo directivo:

Carlos Llorens Barrreda
Director del centre
Teresa Fabra Cervera
Directora d’estudis
Patricia Ros López
Secretària

El personal d’administració i serveis el forma:

El personal de administración y servicios lo forma:

Sergio Ibáñez de Blas
Conserge
Mar Hidalgo
Auxiliar de gestió

I el claustre del professorat: (pendent de publicar)

Y el claustro de profesorado: (pendiente de publicar)