Transport | Transporte

El transport escolar col·lectiu, comunament denominat transport d’autobús, és un servei que es pot sol·licitar si es resideix a les urbanitzacions situades en la zona de muntanya, més enllà de la Carretera Nacional 340.

Es pot sol·licitar en període ordinari (marcat per Conselleria) o en període extraordinari (durant el curs escolar). La resolució o resposta de Conselleria sol ser a l’octubre (per a les peticions ordinàries) o durant el curs (per a les peticions extraordinàries). L’alumnat sol·licitant del transport, mentre està a la espera de la resolució de Conselleria, pot fer ús del servei.

+ INFO en secretaria del centre: Demane cita ACÍ.

El transporte escolar colectivo, comúnmente denominado transporte de autobús, es un servicio que se puede solicitar al centro si se reside en las urbanizaciones situadas en la zona de montaña, más allá de la Carretera Nacional 340.

Se puede solicitar el transporte en periodo ordinario (marcado por Conselleria) o en periodo extraordinario (durante el curso escolar). La resolución o respuesta de Conselleria suele ser en octubre (para las peticiones ordinarias) o durante el curso (para las peticiones extraordinarias). El alumnado solicitante del transporte, mientras está a la espera de la resolución de Conselleria, puede hacer uso del servicio.

+ INFO en secretaría del centro: Pida cita AQUÍ

Instruccions per a presentar la sol·licitud | Instrucciones para presentar la solicitud

Parades de la ruta del bus | Paradas de la ruta del bus

1. Encreu. Av. La Pobla i Av. Barranquet

2. C/ Ample, cantó C. Ferradura

3. C/ Terrerola, cantó C/ La Guatlla

4. Riu Miño – La Parreta – Montornés

Horari del bus | Horario del bus

Inici recollida pel matí
Inicio recogida por la mañana
Inici entrega per la vesprada
Inicio entrega por la tarde
En setembre i juny
En septiembre y junio
8:25 h15:15 h (aprox.)
D’octubre a maig
De octubre a mayo
8:25 h16:15 h (aprox.)