COM. EDUCATIVA

La comunitat educativa està formada per les famílies, l'alumnat, el professorat, el personal d'administració i serveis, i el/la representat de l'Ajuntament.

L'òrgan de representació de tota la comunitat és el consell escolar del centre. Si tens consultes, o propostes a fer, pots dirigir-te directament als membres del consell o enviar un missatge al correu del centre (12005763@edu.gva.es).

Consell escolar

Composició

Membres del consell escolar

- Carlos Llorens (director del centre i president del consell)

- Patricia Ros (secretària del centre i secretària del consell)

- Marta Domínguez (directora d'estudis)

- Rosa Mª Gil (regidora d'educació de l'Ajuntament)

- 7 representants del claustre:
Cristina A., Rosalia C., Xelo P., Inma G., Teresa F., Albert C. i Estibaliz de B.

- 9 representants de mares, pares o tutors/es:
Cristina A., Layla S., Flor M., Ana I., Jesús A., Marta F., Ana P., Daniel P. i  Cecilia A. (representant designada per l'AMPA).

- 3 representants de l'alumnat: Roberto D, Natalia N. i María C.

Competències
Comissions
Normativa
Accés registrat

Extracte dels acords adoptats en el consell*

*Segons estableix l'article 28 (Règim de funcionament del consell escolar) del Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació Primària.