COM. EDUCATIVA

La comunitat educativa està formada per les famílies, l’alumnat, el professorat, el personal d’administració i serveis, i el/la representat de l’Ajuntament.

L’òrgan de representació de tota la comunitat és el consell escolar del centre.

Si té consultes o propostes per al consell pot dirigir-se directament als membres del consell o enviar un missatge al correu electrònic del centre (12005763@edu.gva.es; a l’atenció del consell).

La comunidad educativa está formada por las familias, el alumnado, el profesorado, el personal de administración y servicios y la persona representante del Ayuntamiento.

El órgano de representación de toda la comunidad educativa es el consejo escolar del centro.

Si tiene consultas o propuestas para el consejo puede dirigirse directamente a sus miembros o enviar un mensaje al correo electrónico del centro (12005763@edu.gva.es; a la atención del consejo).