Coneix-nos! | ¡Conócemos!

Un poc de història | Un poco de historia

El dia 15 de març de 2004 es van iniciar les classes en les instal·lacions del CEIP Palmerar.
El CEIP Santa Àgueda estava massificat i la creació d’un 2n col·legi públic va permetre atendre les reivindicacions de les famílies, així com donar una millor resposta educativa en la localitat.

El día 15 de marzo de 2004 se iniciaron las clases en las instalaciones del CEIP Palmerar.
El CEIP Santa Àgueda estaba masificado y la creación de un 2º colegio público permitió atender las reivindicaciones de las familias, así como dar una mejor respuesta educativa en la localidad.

Vídeo de presentació* | Vídeo de presentación*

* L’horari que s’indica al vídeono és l’actual. Es pot consulta l’horari actual en:
* El horario que se indica en el vídeo no el actual. Se puede consultar el horario actual en:
https://portal.edu.gva.es/ceippalmerar/principal/horaris-atencio/

Instal·lacions | Instalaciones

Entrades i zones de pas | Entradas y zonas de paso

Pati de Primària i zones esportives | Patio de Primaria y zonas deportivas

Pati d’Infantil | Patio de Infantil

Aula d’Infantil | Aula de Infantil

Aula de Primària | Aula de Primaria

Aules específiques | Aulas específicas

Menjador i hort escolar | Comedor y huerto escolar