Comunicacions família-escola | Comunicaciones familia-escuela

La normativa vigent per a centres de titularitat pública indica que les comunicacions família-escola s’han de dur a terme a través les plataformes de la Generalitat, és a dir Web Família 2.0.

És imprescindible que totes les famílies tinguen accés a l’aplicació per a mòbil (descàrrega de la Play Store / AppStore / AppGallery). En cas de no poder descarregar l’app, a manera alternativa, es pot consultar via web (enllaç ací). Per a realitzar un primer accés s’ha de presentar una sol·licitud en secretària (pot descarregar ací), i el col·legi enviarà la contrasenya al correu electrònic de la persona sol·licitant.

Si cap pare/mare/tutor-a té dificultats per a accedir a l’aplicació, o conéixer el seu funcionament, pot consultar l’ajuda web:
https://ceice.gva.es/webitaca/val/pares_alumnes.htm
També pot contactar amb la secretària del centre, on estaran encantats d’atendre’ls.


Es recomana que tots dos progenitors/tutors tinguen instal·lada l’aplicació en el mòbil.

Compte! Es pot configurar per a rebre una còpia dels missatges/notificacions en el correu electrònic, però NO es poden contestar des del correu.

La normativa vigente para centros de titularidad pública indica que las comunicaciones familia-escuela se deben llevar a cabo a través las plataformas de la Generalitat, es decir Web Familia 2.0.

Es imprescindible que todas las familias tengan acceso a la aplicación para móvil (descarga de la Play Store / AppStore / AppGallery). En caso de no poder descargar la app, a modo alternativo, se puede consultar vía web (enlace aquí). Para realizar un primer acceso se debe presentar una solicitud en secretaria (puede descargar aquí), y el colegio enviará la contraseña al correo electrónico de la persona solicitante.

Si algun pare/madre/tutor-a tiene dificultades para acceder a la aplicación, o conocer su funcionamiento, puede consultar la ayuda web : https://ceice.gva.es/webitaca/val/pares_alumnes.htm
También puede contactar con la secretaria del centro, donde estarán encantados de atenderles.

Se recomienda que ambos progenitores/tutores tengan instalada la aplicación en el móvil.

¡Ojo! Se puede configurar para recibir una copia de los mensajes/notificaciones en el correo electrónico, pero NO se pueden contestar desde el correo.