Horaris del centre | Horarios del centro

Horari lectiu

 • En setembre i juny de 9 a 13 h
 • D’octubre a maig de 9 a 12:30 h i de 14:30 a 16 h

Horari del menjador escolar

 • En setembre i juny de 13 a 15 h
 • D’octubre a maig de 12:30 a 14:30 h

Horari d’atenció a famílies

 • Per part del professorat:
  Els divendres de 12:30 a 13:30 h.
  (Cal enviar un missatge per Web Família i demanar cita)
 • Per part de la direcció, secretaria, orientadora i encarregada de menjador: demanar CITA PRÈVIA ACÍ.

Horario lectivo

 • En septiembre y junio de 9 a 13 h
 • De octubre a mayo de 9 a 12:30 y de 14:30 a 16 h

Horario del comedor escolar

 • En septiembre y junio de 13 a 15 h
 • De octubre a mayo de 12:30 a 14:30 h

Horario de atenció a familias

 • Por parte del profesorado:
  Los viernes de 12:30 a 13:30 h
  (Se debe enviar un mensaje por Web Familia y pedir cita)
 • Por parte de la dirección, secretaría, orientació escolar y encargada de comedor: pedir CITA PREVIA AQUí.