Vacunació alumnat del col·legi

Informació per a les rondes de vacunació de 2a dosi (4t, 5é i 6é de Primària) i repesca de 1a dosi

Informació i autorització dirigida a les famílies (es repartirà en paper el dilluns 7 de febrer):

Autoritzacio_2a_dosi

Planificació de la vacunació

DosiCursDia
4t, 5é i 6é de PrimàriaDivendres,17 de desembre de 2021
– Alumnat d’Infantil 4 anys que ja ha acomplit els 5 anys el dia de la vacunació.
– Infantil 5 anys, 1r, 2n i 3r de Primària
– Alumnat de 4t, 5é i 6é que no va estar el dia de vacunació anterior.
Dimarts, 18 de gener de 2022
4t, 5é i 6é de Primària que ja tenen inoculada la 1a dosi i que compleixen les condicions indicades en la documentació.
– Alumnat amb 5 anys complits que no ha sigut vacunat encara i així ho desitgen els progenitors/tutors-es.
Dimarts, 15 de febrer de 2022
10:00 h -> 4t Primaria
10:30 h -> 5é Primaria
11:00 h -> 6é Primaria
11:30 h -> 1a dosis alumnat no vacunat

Informació per a les rondes de vacunació de 1a dosi

L’alumnat del CEIP Palmerar, comprés entre els 5 i els 11 anys, té l’oportunitat de ser vacunat en el col·legi.

Els progenitors o tutors/es han de signar l’autorització pertinent (es pot descarregar més avall). En cas de progenitors que no conviuen en el mateix nucli familiar han de signar tots dos l’autorització, a excepció dels casos on la pàtria potestat siga només d’un ells.

En els casos de dos firmes poden signar autoritzacions diferents, o que un d’ells emplene una autorització i que la signen tots dos. Qualsevol de les dues opcions està acceptada.

En els casos que no es puga localitzar a un dels progenitors per a aconseguir la seua signatura, s’ha de contactar amb la direcció del centre per a portar a terme les gestions oportunes.

El dia de la vacunació, si ho desitgen, un dels progenitors pot acompanyar al seu fill/a en el moment de la vacuna. En eixe cas, una vegada assignada la data de vacunació, han d’assistir al centre el dia i hora indicats. El centre, arribat el moment, enviarà la informació pertinent a les famílies i disposarà de cartells informatius i cadires per la zona de espera de pares/mares.

El personal sanitari ens ha indicat que NO ÉS recomanable realitzar activitat física intensa les 48 hores següents a la inoculació de la vacuna.

Informació de la Conselleria

Carta_explica_vacunacio_val

Document Sí autoritza o NO autoritza

Full_info_i_autoritzacio_val