Adaptació de la guia d’actuació davant casos Covid-19 / Adaptación de la guía de actuación frente a casos Covid-19

El 21de febrer s’han publicat noves les instruccions sobre com actuar davant casos COVID-19. Les publiquem ací per a què estiguen a disposició de la comunitat educativa.

El 21 de febrero se han publicado las nuevas instrucciones sobre como actuar frente a casos COVID-19. Las publicamos aquí para que estén a disposición de toda la comunidad educativa

Carta del Secretàri autonòmic (en valencià)

Carta del Secretario autonómico (en castellano)

El 24 de gener s’han publicat aclariments a les instruccions del 17 de gener sobre com actuar davant casos COVID-19. Les publiquem ací per a què estiguen a disposició de la comunitat educativa.

Carta_Secretaris_Autonomics_240122

El 17 de gener es van publicar noves instruccions sobre com actuar davant casos COVID-19. Les publiquem ací per a què estiguen a disposició de la comunitat educativa.

El 17 de enero se publicaron nuevas instrucciones sobre como actuar frente a casos COVID-19. Las publicamos aquí para que estén a disposición de toda la comunidad educativa

Carta_170122

El 17 de enero se publicaron nuevas instrucciones sobre como actuar frente a casos COVID-19. Las publicamos aquí para que estén a disposición de toda la comunidad educativa

Hui, 10 de gener, hem rebut informació sobre les noves pautes d’actuació davant casos COVID-19. Publiquem ací la informació per a què estiga a disposició de la comunitat educativa.

Hoy, 10 de enero, hemos recibido información sobre las nuevas pautas de actuación ante los casos COVID-19. Publicamos aquí la información para que esté a disposición de la cEl 17 de gener es van publicar noves instruccions sobre com actuar davant casos COVID-19. Les publiquem ací per a què estiguen a disposició de la comunitat educativa.omunidad educativa.

Adaptacion-Guia-Centros-Educativos_08.01.2022