Pensament Computacional

Existeixen moltes definicions de pensament computacional, una de les més populars la va proposar en 2010 Jeanette Wing, actualment directora de Ciències de la informació en l’Institut Avanessians de la Universitat de Columbia, on també és professora d’informàtica. “Computational Thinking is the thought processes involved in formulating problems and their solutions so that the solutions … Read more