Ona la taurona i la cinta màgica

Aquest projecte de plurilingüisme i educació ambiental gira al voltant d’un curt animat i un conte, disponibles en 3 idiomes, dirigit a alumnat de primària. Pretén conscienciar sobre la necessitat de reduir, reutilitzar i reciclar els residus, i se centra en l’acumulació de plàstics en les nostres mars, proposant accions que es poden fer en l’àmbit domèstic per a mantindre les nostres mars més netes. Es pot accedir al projecte ací: https://www.onalatiburona.com

Més informació en: info@onalatiburona.com

El material té el valor afegit d’estar adaptat a la llengua de signes i ha sigut desenvolupat per AIMPLAS, juntament amb Oceanogràfic i amb el suport de la Conselleria.