APROXIMACIÓ A LA CIÈNCIA COSMÈTICA

La cosmètica, la seua evolució històrica, marc legislatiu i classificació seran el punt de partida del curs que proporcionarà coneixements de cosmètics d’higiene i neteja, de manteniment, de protecció solar i decoratius als participants.

S’estudiarà l’activitat i aplicació dels cosmètics, els principis actius que contenen, les estructures moleculars i propietats que els componen i les reaccions àcid-base i redox que tenen lloc en l’àmbit de la cosmètica.

Per a això, s’experimentarà a partir dels conceptes estudiats, utilitzant materials molt senzills. Aquest curs permetrà a l’alumnat relacionar la ciència amb productes d’ús quotidià.

Es tracta d’un curs a distància de 20 h, de les quals 10 h es distribuiran en 5 sessions virtuals de 2 h cadascuna a través de Webex (enviarem en enllaç de la primera sessió i els enllaços a les altres sessions estaran en el Moodle del curs) i altres 10 h de treball a través d’aquesta plataforma moodle.

Inscripció: Cefire CTEM

Inici de la inscripció: 18 de desembre de 2020 al 4 de març de 2021. Places: màx. 40.

Organització: El curs està organitzat pel CEFIRE Específic d’Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic en col·laboració amb professorat de la Facultat de Ciències Químiques de la Universitat de València.