Escola de programació

En els continguts de l'assignatura de Tecnologies de la Informació i la Comunicació hi ha un bloc recurrent que tracta la programació durant l'ESO i el Batxillerat. Des de la creació d'aplicacions senzilles, com a animacions o videojocs, passant per entorns de programació per a dispositius mòbils, per a acabar creant aplicacions de complexitat mitjana en un llenguatge de programació determinat.

El CEFIRE CTEM ha dissenyat una oferta que satisfà la necessitat formativa del professorat d'Informàtica pel que fa a programació. El curs "Escola de programació" ofereix continguts tècnics així com estratègies per a desenvolupar a l'aula aquesta part del currículum. Es tracta d'un curs a distància de 60h el qual es llançarà en dues edicions durant 2020-2021, la primera entre novembre i març, i la segona entre gener i maig.

L'Escola de programació es compon de tres blocs de 20h que aprofundeixen en tres enfocaments diferents de la programació i que utilitzen entorns de programació determinats com Scratch, App Inventor i Python.

Scratch-AI-Py