Taller codocència

El 10 i l’11 de juliol es realitza un taller a l’Aula del Futur on es treballarà, de manera pràctica, la codocència en entorns d’aprenentatge dinàmics: tipus de codocència, rol del professorat implicat, avantatges i dificultats… Tot això treballat a partir d’una metodologia de treball activa, en la línia amb les habilitats i zones proposades pel projecte Aules Transformadores.