Taller: Treball per àmbits a l’aula del futur (presencial)

Oferim un taller pràctic, que tindrà lloc en tres vesprades de maig, per a donar suport al treball interdisciplinari que es realitza des dels àmbits, reflexionant i experimentant diferents dinàmiques i estratègies a l’Aula del Futur. Concretament, en aquest taller, centrat en les àrees CTEM, es coneixeran i utilitzaran eines i estratègies bàsiques del treball científic-matemàtic i tecnològic en les diferents zones i en relació amb les diferents competències de l’Aula del Futur. 

Detalladament, els continguts que es treballaran són:

  • Propòsit de les diferents zones de l’aula
  • Exemplificació d’integració de sabers CTEM entorn d’una situació d’aprenentatge
  • Introducció al pensament computacional
  • Introducció al ABP, APS, IBL
  • Expressions algebraiques senzilles (1° ESO)
  • L’univers i el sistema solar (1° ESO)
  • Maquinari i programari de robots
  • Presentacions multimèdia

L’aula del Futur és un espai de formació del professorat dividit en sis zones diferents on reflexionar i experimentar com desenvolupar amb els alumnes almenys sis competències diferents (explorar, investigar, interactuar, desenvolupar, crear i presentar), mitjançant metodologies actives, utilitzant diferents dispositius i recursos tecnològics i mobiliari flexible.

Termini d’inscripció: 25 d’abril de 2022
Enllaç:   http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=10216199&id=10216199

  >   Formació