Prova d’accés a Bachibac

Data i hora: 5 de Juliol a les 10:00 (si hi haguera molt alumnat i no hi haguera temps a realitzar tots els exàmens orals, els orals es farien el dia 6 de juliol a les 10:00)

Aula: Aula d'idiomes (A21) Els alumnes han d'esperar a Consergeria que la professora vaja a rebre'ls.

Duració de la prova escrita: 1 hora i 45 minuts
Duració de la prova oral: 20 minuts

Estan exempts de la prova: Els alumnes que ja estiguen en possessió d'un títol de B1 i els que vinguen del sistema educatiu francés o del liceu francés, sempre que hagen cursat fins a "Troisième" almenys. Per acreditar que ja tenen el nivell, han d'enviar el títol o el certificat d'escolaritat al mail de secretaria (46022580.secret@gva.es).