Enllaços

Criteris lingüístics de l’administració de la Generalitat.

Normativa Avaluació Final 2on Batxillerat.

Nòmina 2016

Informació Sexennis

Recull de les disposicions educatives dels ensenyaments no universitaris que apareixen en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) que puguem considerar interessants.

CURS 16/17

DOCV 7973 (06.02.2017): MODEL LINGÜÍSTIC EDUCATIU VALENCIÀ

DECRET 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i se’n regula l’aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/06/pdf/2017_870.pdf

Ordre d’inici de curs per a ESO i batxillerat:

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2016-2017
CURS 15 /16

Currículum LOMQE ESO i Batxillerat desglossat

Currículum ESO-Batxillerat

Reglament Orgànic i Funcional dels IES

ROF

Ratios i Jornada Lectiva 2016/17

 

Absències del professorat

Manual de permisos i llicències

Cartell resum

Sol·licitud de permisos i llicències. Web Conselleria.

Sol·licitud de llicència per malaltia, accident o risc durant l’embaraç.

Parte de baixa MUFACE.