Nova escala “Ribera en verd”

Presentem una nova proposta decorativa desde el Departament Artístic per al Centre. Hui, ha quedat inaugurada a les escales centrals del edifici nou (planta principal cap al 1er pis). El tema pivota sobre una composició  pictòrica de gran simplicitat cromàtica del conegut artísta Piet Mondrian. A la vegada havem inclòs una frase curta com a eslogan: “El verd al Ribera el poses tu”. On fem una crida a tots els que usem el Centre per a que participem en conductes verdes en pro de millorar el nostre entorn. Reforçant el Rivera en Verd. Cal indicar que a la pintura representada de Mondrian sols apareixen els 3 colors bàsics, més el B/N i pero no apareix cap color verd, tan sols en l’escrit.

Visita a la planta de residus del COR

Nova activitat de conscienciació dels nostres alumnes dins del projecte “Ribera en Verd”. En aquesta ocasió els alumnes d’ESO han fet tres visites a la planta de valorització i eliminació de residus urbans d’Algimia de Alfara.

Recuperen el 72 % dels residus que entren a la planta. Es convertix la matèria orgànica en compost. Es valoritzen envasos lleugers, paper, cartó, brics, metalls, i es fa una eliminació controlada del rebuig.

A més, la planta fa una funció de conscienciació i educació ambiental fonamental per al nostre futur.
Publicat el vídeo del Projecte “Ribera en Verd”

Una vegada visionat el vídeo per part dels alumnes, ja l’hem fet públic per a tota la comunitat educativa.

El projecte d’innovació Educativa “Ribera en Verd”, naix de manera espontània a partir de la preocupació del professorat per la gestió dels residus generats al Centre i la necessitat de fer reflexionar a les famílies sobre la importancia del respecte al medi ambient i el reciclatge.