Protocol de Guàrdies

importanteRP2Com a primer debat començarem aportant opinions, solucions i comentaris als criteris de funcionament del sistema de guàrdies docents del centre, per a que a les reunions per a la modificació d’aquest es contemplem totes les possibles opcions. Molts companys han treballat en altres centres i coneixen altres tipus d’organització que ens poden orientar en el canvi.

En breu penjarem més informació per a començar…

De moment sis exemples de protocols de guàrdies d’altres centres: Ex1 Ex2 Ex3 Ex4 Ex5 Ex6

Aquest és el nostre que apareix al RRI (Reglament de Règim Intern) Guàrdies Ribera