Et fiquem al dia!: Acreditació 2021-2027:

L’IES JOSEP DE RIBERA és un centre acreditat per al programa ERASMUS+ fins el curs 2027!

UN PROGRAMA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA QUE PERMET LA MOBILITAT DEL PERSONAL DEL CENTRE A ALTRES CENTRES EDUCATIUS EUROPEUS

Ja coneixes Erasmus +?

En cas contrari, potser t’interessa saber que Erasmus + representa un dels esforços reals que realitza la Unió Europea per a promoure la internacionalització i modernització de l’educació a Europa.

Si bé el programa Erasmus + establert en 2014 es va concloure a fins de 2020, la nova edició i la primera convocatòria del Programa (2021-27) ja està llesta.

El nou Programa sembla estar dedicat a enfortir les accions del Programa anterior i ampliar els seus horitzons, gràcies a l’augment significatiu dels recursos disponibles i l’atenció centrada n la inclusió de les categories més desfavorides.

Ha vist el seu pressupost gairebé duplicat, de 14,7 a 26 mil milions d’euros, i apunta a finançar 10 milions de projectes de mobilitat durant els pròxims set anys. En comparació amb l’anterior, sembla més ambiciós, obert i inclusiu.

Vegem junts alguns detalls més.

El nou programa Erasmus + confirma el marc general constituït per les tres accions clau (KA) per als sectors de l’educació (formal, no formal i informal) que ja es van establir en el programa anterior. En particular, les dues accions clau 1 i 2 (KA1 i KA2) continuaran sent fonamentals per al sector escolar.

Saps quina és la principal diferència entre ells?

KA1.- Mobilitat educativa de persones

Compartir bones pràctiques docents. Aquests projectes fan que els professors viatgin a l’estranger per a ensenyar la seva matèria en una altra escola, o per a ajudar a una professora d’una escola estrangera en les seves tasques diàries .

Estan molt indicats per als professors d’idiomes, que podrien adaptar-se més fàcilment a l’ensenyament a estudiants natius d’una llengua materna diferent, o per a nous professors, que poden beneficiar-se més de les oportunitats d’observació laboral.

No obstant això, aquestes activitats no es limiten als mestres que acabem d’esmentar … qualsevol mestre hauria de considerar si participar!

Les mobilitat d’estudiants, permeten als i les estudiants viatjar per Europa i visitar una escola estrangera.

La presència d’aquestes activitats d’Acció Clau 1 és una gran novetat del nou Programa. Implica que les escoles no necessitaran formar una associació internacional (KA2) per a implementar activitats d’intercanvi escolar.

A causa d’això, una escola no correrà el risc de perdre el seu finançament perquè un soci estranger hagi retirat la seva participació en el projecte. A més, igual que tots els altres projectes dins de l’Acció Clau 1, serà possible incloure un projecte de mobilitat del personal escolar i els estudiants en les activitats que es beneficiïn de l’acreditació Erasmus, per tant, planificar els intercanvis escolars de manera contínua durant cinc (o fins i tot set!) anys.

De totes les novetats del nou programa, la creació del procediment d’acreditació Erasmus per a les accions clau 1 és, en gran manera, la més significativa.

KA2: Acció clau 2 – Associacions estratègiques

Aquesta oportunitat de finançament està concebuda per a xarxes transnacionals d’escoles i / o organitzacions (“associacions”). Per a ser elegibles per a aquestes accions, les escoles deuen primer formar una xarxa internacional i després postular-se sota la guia d’una escola que coordine l’associació. Aquestes accions admeten 3 objectius diferents.

Cooperació i intercanvi de bones pràctiques. Aquests projectes permeten que els centres escolars creuen xarxes internacionals, participin en reunions comunes i reforcin les capacitats de cada organització participant en compartir les seves millors pràctiques per a tractar un determinat tema o qüestió.

Innovació. Aquestes associacions, més ambicioses, tenen com a objectiu crear una cosa nova en compartir l’experiència de les escoles i organitzacions que participen en la xarxa.

Aquestes són algunes de les coses que es poden considerar crear: noves activitats i modalitats d’ensenyament, pautes i ajudes laborals per a professors o professionals escolars, eines d’avaluació noves, taxonomies i procediments innovadors, plataformes digitals i sistemes d’aprenentatge… només la imaginació pot limitar les possibilitats.

Projectes de recerca. Aquestes associacions estan obertes a la cooperació amb universitats i altres institucions d’educació superior per a produir noves recerques.

Vols saber-ne més: