Departaments

Departament

  • Programacions LOMLOE
  • (1r i 3r ESO i 1r Batx)
  • Programacions LOMQE 
  • (2n i 4t ESO i 2n Batx)
  • Objectius mínims i criteris d’avaluació

Anglés

Propostes pedagògiques  

Castellà

Propostes pedagògiques  

Biologia i Geologia

Propostes pedagògiques

Arts Plàstiques

Propostes pedagògiques  

Economia

Propostes pedagògiques

Ed.Fis.

Propostes pedagògiques  

F&Q

Propostes pedagògiques

Filosofia

Propostes pedagògiques  

Francés

Propostes pedagògiques

Geografia i Història

Propostes pedagògiques

Grec

Propostes pedagògiques

Informàtica

Propostes pedagògiques

Llatí

Propostes pedagògiques

Matemàtiques

Propostes pedagògiques

Música

Propostes pedagògiques

Dep. Orientació. Plà d’actuació

Propostes pedagògiques.

Religió

Propostes pedagògiques

Tecnologia

Propostes pedagògiques

Valencià

Propostes pedagògiques

Electricitat Propostes pedagògiques