Quadern del professor

cuadernovirtualprofesoradoEl quadern virtual del professorat que ens regala Jaume és una excel·lent ferramenta per a realitzar el registre i el seguiment, no sols de les qualificacions de les nostres alumnes i alumnes, sinó també de les nostres activitats diàries i per tant de la nostra programació didàctica. Podem registrar tot el que fem i també planificar el que farem en un futur. Enllaç a pàgina de Jaume

Vegem les FUNCIONALITATS d’este quadern virtual:

  • Permet planificar les sessions de classe i definir els dies festius.
  • És possible registrar l’assistència del nostre alumnat i obtindre resums finals i per trimestres.
  • Podem també realitzar anotacions de l’actitud de les nostres alumnes i alumnes: deures, treball en classe, disciplina,…
  • Ens permet enviar per e-mail informació associada a la disciplina i a les incidències de classe de forma individualitzada.
  • Òbviament permet registrar les notes de les activitats, els treballs i els controls, així com mostrar mitges, gràfiques, i resultats finals, inclús enviar als alumnes per e-mail les notes d’alguna activitat.
  • També calcula les notes finals i permet introduir les notes de les recuperacions, inclús realitzar una avaluació per competències, tant competències bàsiques com competències específiques (resultats d’aprenentatge o competències que vullguem desenrotllar de forma independent a les competències bàsiques).
  • Finalment, també ens dóna l’opció de realitzar el seguiment de la programació, indicant les unitats que es treballen cada dia, i realitzant un recompte automàtic de les hores reals per a poder-les comparar amb les hores planificades.

Atenent a totes estes les funcionalitats, pots pensar que el quadern virtual que ens proposa Jaume, siga molest i difícil d’utilitzar. Perquè NO; és “supersencillo” i si açò fora poc, molt en la línia de fer un treball ben fet, Jaume ens facilita:

Configuració inicial

Sessions, assistència, actitut e incidències

Competències i notes

Resúmens i estadístiques