Vols participar-hi? Criteris de participació i selecció.

QUÈ ES REQUEREIX PER A PARTICIPAR EN INTERCANVIS?

  • Acreditar bon comportament.
  • Actitud responsable, oberta, flexible, entre altres.
  • Poder i voler comunicar en anglés (i Francés per a la modalitat francesa)
  • Ganes d’obrir-se a noves experiències i vivències, cultures i països.
  • Treballar en les activitats relacionades amb l’intercanvi.
  • Compromís de rebre i allotjar un alumne/a durant l’intercanvi.
  • No participar en més d’un projecte per curs.

QUIN ALUMNAT HI POT PARTICIPAR?

EL CURS (23-24) POT OPTAR A PARTICIPAR EN L’ERASMUS+ / HORIZON QUALSEVOL ALUMNE/A DEL CENTRE A PARTIR DE 4t d’ESO EN LES MODALITATS:

  • INTERCANVI D’UNA SETMANA (entre 5 i 7 dies)
  • ESTADA A UN INSTITUT ESTRANGER DE LLARGA ESTÀNCIA (més de tres setmanes)(més informació llarga estància baix)

Criteris generals de selecció de l’alumnat dels projectes Erasmus+/Horizon

Cada projecte (amb el seu professorat al càrrec), determinarà uns criteris i unes activitats específiques, a banda d’aquestes generals exposades, per a realitzar la selecció de l’alumnat de cada projecte.

En començar cada curs, que és quan es gesten els projectes, rebràs un correu informatiu en la teua bústia de correu (identitat digital @alu.edu.gva.es) o veuràs publicitades les reunions informatives dels diferents projectes disponibles. ESTIGUES ATENT!

INFORMACIÓ PROJECTE PAÏSOS BAIXOS 23-24

Programa d’estada de llarga estància 2023-24 (Long staying program)

En el programa Erasmus+, la mobilitat de llarga durada de l’alumnat per motius d’estudis és una de les activitats de les associacions estratègiques dins de l’acció clau 2 (KA2):
cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques.

Per què organitzar mobilitats de llarga durada de l’alumnat?


Les mobilitats de llarga durada de l’alumnat reforcen la cooperació entre els centres participants per a fer-la més sostenible. Implicant el major nombre possible d’agents (gestió
educativa, docents, pares i mares, altres alumnes), els centres poden incrementar l’impacte de les activitats a nivell institucional i utilitzar-les com a eines per a la internacionalització i
l’obertura del centre. A nivell individual, l’activitat permet als alumnes desenvolupar la seva comprensió de la diversitat de cultures i llengües europees, i els ajuda a adquirir les competències necessàries per al seu desenvolupament personal. Per a assegurar la qualitat de l’experiència de mobilitat i dels resultats acadèmics dels alumnes, les institucions d’enviament i d’acolliment han d’establir un acord d’aprenentatge. Les mobilitats de llarga durada de l’alumnat també poden ser una vàlida experiència pedagògica per als professors implicats en l’organització i la posada en marxa de la mobilitat.


Qui pot organitzar mobilitats de llarga durada de l’alumnat?


Les mobilitats de llarga durada de l’alumnat només poden ser posades en marxa per centres educatius participants en una associació estratègica. Per a rebre les ajudes per a les mobilitats de llarga durada, aquesta activitat ha d’estar integrada en la proposta de projecte i ha d’estar ben justificada i integrada en el projecte. Per a cada activitat de mobilitat hi ha un centre d’enviament i un centre d’acolliment. Els participants són seleccionats pel centre d’enviament i han de ser alumnes o alumnes de 14 anys com a mínim i matriculats oficialment en el centre. Els alumnes o alumnes seleccionats poden passar entre 1 i 12 mesos en el centre d’acolliment i la família d’acolliment a l’estranger. L’intercanvi recíproc d’alumnat entre centres i famílies d’acolliment és recomanable però no obligatori.


Més informació?

Criteris de selecció i Sol·licitud: