Llibres de text i materials 2023-24

Tot seguit, disposeu dels llistats de llibres de text i de materials per al curs 2023-24.

L’alumnat de 1r i 2n disposarà del xec-llibre, emès per la Conselleria d’Educació, i amb un valor de 160€, per comprar els llibres i quaderns que apareixen al llistat.

L’alumnat de 3r a 6è de Primària ha de comprar sols els llibres de lectura i els quaderns de treball. Els llibres de text formen part del banc de llibres i, per tant, no caldrà comprar-los.

El material es durà a l’escola durant la primera setmana del curs escolar.

Els materials que tingueu a casa o al col·legi, es poden reutilitzar.

Educació Infantil

  • A Educació Infantil no s’utilitzen llibres de text. La metodologia de treball és globalitzada i experiencial.

Educació Primària