Aneu a la barra d'eines
Disc virtual (5)

Tràmits de la Secretaria Virtual

Alta i accés a Web Família

Sol·licitud d'alta de Web Família: llegiu les instruccions, descarregueu sol·licitud i envieu-la signada a l'escola.

Autorització per anar-se'n soles a casa

Autorització per tal que l'alumne/a puga anar-se'n soles a casa (a partir de 4t de Primària).

Autorització de recollida

Autorització per tal que l'alumne/a puga ser recollit per altres persones majors d'edat.

Banc de llibres: sol·licitud de participació (per 1a vegada)

Sol·licitud de participació en el programa de banc de llibres en el curs 2020-2021 per part de les FAMÍLIES, de l'alumnat que vulga participar per primera vegada.

Calendari escolar 2021/22

Descarrega't des d'ací el calendari escolar del present curs.

Inscripció a l'Escola Matinera

A Primària l'Escola Matinera es realitzarà al menjador escolar.

A Infantil, el número de persones interessades no arriba al mínim. Consulteu amb la direcció del centre.

Inscripció al Menjador Escolar

Inscripció condicionada a l'aforament del menjador.

Llibres i materials 2021/22

Llistats de llibres de text i materials per al curs escolar 20201/22.

Lliurament lot de llibres en acabar el curs

Document de lliurament de llibres i material curricular (alumnat de 6è a presentar en el centre a final de curs).

Presentació telemàtica de documentació

Accedeix al formulari per remetre'ns telemàticament qualsevol documentació.

Protecció de dades: cessió de drets d'imatge i so

Autorització per tractar les dades d'imatge i so sense fins comercials dins la nostra pàgina web.

Proveïdors: facturació electrònica FACE

Facturació electrònica de l'administració pública de l'Estat. Punt general d'entrada de factures electròniques.

Sanitat: administració de medicaments

Informe de salut i prescripció mèdica per a l’administració de medicaments en horari escolar.

Cal signatura del/de la pediatra. Presentar presencialment.

Sanitat: consentiment per subministrar medicació

Consentiment informat del pare, mare o tutor/a legal i sol·licitud a la persona responsable de la direcció del centre per a subministrar medicació o una altra atenció sanitària en horari escolar.

Presentar presencialment.

Sol·licitut d'activitats extraescolars

Sol·licituds de les activitats extraescolars oferides per l'AMPA. L'empresa encarregada de la gestió de les extraescolars és Lauter.

Cita prèvia de Secretaria