Disc virtual (5)

Tràmits de la Secretaria Virtual

Alta i accés a Web Família

Sol·licitud d'alta de Web Família: llegiu les instruccions, descarregueu sol·licitud i envieu-la signada a l'escola.

Autorització de cessió de drets d'imatge i so

Autorització per tractar les dades d'imatge i so sense fins comercials dins la nostra pàgina web.

Autorització per anar-se'n soles a casa

Autorització per tal que l'alumne/a puga anar-se'n soles a casa (a partir de 4t de Primària).

Banc de llibres: sol·licitud de participació (per 1a vegada)

Sol·licitud de participació en el programa de banc de llibres en el curs 2020-2021 per part de les FAMÍLIES, de l'alumnat que vulga participar per primera vegada.

Calendari escolar 2020/21

Descarrega't des d'ací el calendari escolar del present curs.

Inscripció a l'Escola Matinera

A Primària l'Escola Matinera es realitzarà al menjador escolar.

A Infantil, el número de persones interessades no arriba al mínim. Consulteu amb la direcció del centre.

Inscripció al Menjador Escolar

Inscripció condicionada a l'aforament del menjador.

Llibres i materials 2020/21

Llistats de llibres de text i materials per al curs escolar 2020/21.

Lliurament lot de llibres en acabar el curs

Document de lliurament de llibres i material curricular (alumnat de 6è a presentar en el centre a final de curs).

Presentació telemàtica de documentació

Accedeix al formulari per remetre'ns telemàticament qualsevol documentació.

Proveïdors: facturació electrònica FACE

Facturació electrònica de l'administració pública de l'Estat. Punt general d'entrada de factures electròniques.

Sanitat: administració de medicaments

Informe de salut i prescripció mèdica per a l’administració de medicaments en horari escolar.

Cal signatura del/de la pediatra. Presentar presencialment.

Sanitat: consentiment per subministrar medicació

Consentiment informat del pare, mare o tutor/a legal i sol·licitud a la persona responsable de la direcció del centre per a subministrar medicació o una altra atenció sanitària en horari escolar.

Presentar presencialment.

Cita prèvia de Secretaria