Calendari escolar 2023/24

El Consell Escolar Municipal de Dénia, celebrat amb data 10 de juliol de 2023, va acordar aprovar el Calendari Escolar del municipi, per al curs 2023/24, seguint

Resolució de Calendari Escolar de la Conselleria d’Educació:

https://dogv.gva.es/datos/2023/06/20/pdf/2023_6827.pdf

El Consell Escolar Municipal, de data 10 de juliol de 2023, va acordar els següents dies no lectius a la localitat de Dénia:

13 d’octubre

7 de desembre

18 de març