Inscripció al menjador escolar 2020/21

MENJADOR ESCOLAR 2020/21

El periode d’inscripcions està obert sempre i quan ho permeta l’aforament del menjador. Una vegada realitzada la inscripció online, deureu esperar la confirmació de la Direcció del col·legi per iniciar l’ús del servei.

Estem treballant en una organització adequada i segura, que puga garantir un correcte funcionament del servei de menjador i del centre escolar. Això comporta reorganitzar els espais i els aforaments i el canvi en les condicions d’ús del menjador.

Les zones de pati estaran delimitades o bé, si plou, es farà ús de l’aula després de dinar.

L’alumnat d’Infantil no es desplaçarà amb bus i dinarà amb dinar de càtering al recinte del Rodat.

——————————————————————————————————————————–

El período de inscripciones está abierto siempre que lo permita el aforo del comedor. Una vez realizada la inscripción online, deberá esperar la confirmación de la Dirección del colegio para iniciar el uso del servicio.

Estamos trabajando en una organización adecuada y segura, que pueda garantizar un correcto funcionamiento del servicio de comedor y del centro escolar. Esto conlleva reorganizar los espacios y los aforos y el cambio en las condiciones de uso del comedor.

Las zonas de patio estarán delimitadas o bien, si llueve, se hará uso del aula después de comer.

El alumnado de Infantil no se desplazará en bus y comerá con comida de catering en el recinto del Rodat.

Os pedimos la máxima comprensión. Os informaremos con más detalle en el mes de septiembre.

 

Formulari d’inscripció

Menjador escolar - inscripció durant l'any

  • Adjuntar captura d'imatge amb IBAN i titular del compte bancari o document que ho justifique.