Canvi de correu dels centres en PortalEdu

Imatge Categoria Canvis

Recentment els centres educatius de règim públic han adoptat de manera oficial el correu codicentre@edu.gva.es. Des d’aquest moment, tots els centres que es donen d’alta en PortalEdu, incorporen aquest correu en la fitxa de dades del seu centre (Extensió Informació del Centre) i en el correu de l’administrador del lloc.

Per a aquells centres donats d’alta amb anterioritat a aquest canvi i per a facilitar l’actualització de l’adreça de correu d’aqueixos centres en PortalEdu, el proper dia 14 de març, es realitzarà automàticament aquesta actuació.

No obstant l’anterior, els usuaris amb permisos de tipus Direcció, poden actualitzar aquesta dada en Eines > Dades del centre i en Ajustos > Generals.

Comptador Visites Matomo

Imatge Categoria Millores

Ja està disponible en PortalEdu el nou comptador de visites basat en Matomo. Aquest comptador mostrarà el nombre de visites que es realitzen al lloc. A diferència de l’anterior plugin de comptador de visites, que es basava en l’analítica recollida per Google Analytics, aquest nou plugin obté la informació a partir del sistema d’analítica anomenat Matomo, el qual permet l’allotjament de les dades en els servidors de Conselleria, no depenent de tercers.

Aquest comptador es pot mostrar en el nostre lloc mitjançant un widget o amb un shortcode (codi d’inserció).

Trobareu la informació detallada en la wiki.

Aquest és el codi d’inserció que podeu utilitzar per poder mostrar el comptador en qualsevol pàgina o contingut.

[comptadorvisites]

Nota sobre el nombre de visites

En altres comptadors, el compte mostrat correspon al nombre de pàgines vistes. Tanmateix, el nou comptador de Matomo mostrarà el nombre de visites (usuaris que visiten el nostre lloc web). No ens ha de sorprendre que el nombre de visites siga molt inferior al nombre de pàgines vistes.

Actualització de PortalEdu a 5.7.4

Imatge Categoria Millores

S’ha actualitzat el core de WordPress a la versió 5.7.4 i s’han introduït algunes millores funcionals en PortalEdu, entre altres:

Canvis i millores en l’editor de blocs Gutenberg:

  • Millores en alguns blocs: Capçaleres amb foto de fons, capçalera amb botó i nous patrons de blocs.
  • S’ha millorat la usabilitat en el moviment de blocs de Gutenberg.
  • Ara els blocs poden ocupar tota l’altura de la pantalla.
  • Nova opció en el disseny dels botons, que ens permet configurar el bloc de botons en vertical o en horitzontal, així com ajustar l’amplària dels botons.
  • És possible canviar la grandària de les icones de les xarxes socials.

Canvis i millores del core:

  • S’ha introduït una nova paleta de colors que s’aplica a l’escriptori.
  • S’ha afegit la càrrega diferida per defecte dels iframes.

Incidències:

The Events Calendar: Degut a alguns problemes amb aquest plugin després de l’actualització de PortalEdu, hem hagut de desactivar-lo provisionalment. Disculpeu les molèsties. Quan estiga arreglat, s’informarà pels canals habituals. https://portal.edu.gva.es/portal/va/noticies-novetats/

Nova fita en PortalEdu

Imatge Categoria General

La plataforma PortalEdu finalitza la seua fase de maduresa tecnològica després d’haver incorporat satisfactòriament les webs de més de 900 centres educatius. Així mateix, volem recordar que PortalEdu és una de les eines que componen el model de Centre Digital Col·laboratiu.

Els centres docents sostinguts amb fons públics podran sol·licitar l’obertura del seu web de centre en PortalEdu a través d’una nova cua en gvaSAI que estarà a la disposició de la direcció del centre.

Encara que deixen de ser necessaris els requisits que s’imposaven als centres per a rebre l’alta, recomanem completar la formació oferida des del Cefire d’Àmbit TIC per a procedir a l’alta. En aquest sentit, volem emfatitzar que aquesta formació es troba publicada en obert en http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=22342.

Inserció d’URL de Microsoft Sharepoint (Editor visual)

https://desedu.sharepoint.com/:v:/s/DOCUMENTAR-46028041/EQuFMhmzeR1Kkjgr_riExwYBClrQWn89ZpStJtMgej4UOw?e=8MDObe&download=1

Per tal que siguen visibles en PortalEdu, ara per ara, els enllaços a fitxers compartits del sharepoint, han d'incorporar el paràmetre &download=1. S'ha implementat la funcionalitat de manera que quan apeguem o escrivim l'enllaç a un URL de sharepoint, si premem la tecla d'espai, automàticament s'afegeix aquest paràmetre.

A continuació detallem els passos a seguir per a compartir en PortalEdu documents allotjats en el nostre Sharepoint de Microsoft (imatges, vídeos) quan utilitzem l'editor visual (Beaver Builder)

Heu de tindre en compte que aquesta funcionalitat de publicació de fitxers des del Sharepoint de Microsoft està encara en fase de proves. És possible que no pugueu visualitzar determinades imatges de resolució gran o vídeos.

1-Compartir el fitxer des del sharepoint

Des del menú contextual del fitxer, fem clic sobre l'opció de Compartir

2-Obtindre l'enllaç per a compartir

Hem d'assegurar-nos que estiga habilitada l'opció que qualsevol usuari amb l'enllaç puga visualitzar el contingut. Després copiarem l'enllaç des de l'opció "Copia l'enllaç"

Sharepoint obtindre enllaç públic compartir

3-Inserir un mòdul d'imatge i apegar o escriure l'enllaç

Seleccionem el mòdul d'imatge (Foto).

Editor visual mòdul foto
Seleccionem el mòdul de Foto per a maquetar la imatge
Editor visual URL sharepoint 1
Seleccionem URL i apeguem l'URL de la imatge compartida en el sharepoint

Apeguem l'URL del fitxer compartit des del nostre Sharepoint de Microsoft.

4-Prémer la tecla espai per autocompletar l'URL del sharepoint

En prémer la tecla espai, s'autocompletarà l'URL amb el paràmetre &download=1, el qual resulta necessari per a visualitzar el fitxer inserit en PortalEdu.

Editor visual URL sharepoint amb paràmetre
En prémer la tecla espai, el nostre URL s'autocompletarà amb el paràmetre adient.

5-Guardar

Després de guardar els canvis, pot ser necessari refrescar la pàgina (polsar F5) per tal que es visualitze la imatge.

6-Inserir un mòdul de vídeo i incrustar l'enllaç

Seleccionem el mòdul de vídeo

Beaver inserir mòdul vídeo va

 

En tipus de vídeo heu de seleccionar "Incrusta"

Beaver vídeo incrusta

Ara hem d'introduir l'URL del vídeo en sharepoint amb la sintaxi següent. És molt important fer-ho així perquè funcione. Hem d'inserir un tag de video i indicar l'URL. Hem d'afegir al final de l'URL &download=1

Per exemple, si l'URL del nostre vídeo és:

https://desedu.sharepoint.com/:v:/s/DOCUMENTAR-46028041/EQuFMhmzeR1Kkjgr_riExwYBClrQWn89ZpStJtMgej4UOw?e=8MDObe

Haurem d'inserir el codi següent:

<video src="https://desedu.sharepoint.com/:v:/s/DOCUMENTAR-46028041/EQuFMhmzeR1Kkjgr_riExwYBClrQWn89ZpStJtMgej4UOw?e=8MDObe&amp;download=1" controls></video>

Beaver inserir video tag i URL sharepoint

7-Guardar

Després de guardar els canvis, pot ser necessari refrescar la pàgina (polsar F5) per tal que es visualitze el recurs.

 

Inserció d’URL de Microsoft Sharepoint (Editor estàndard)

Per tal que siguen visibles en PortalEdu, ara per ara, els enllaços a fitxers compartits del sharepoint, han d’incorporar el paràmetre &download=1. S’ha implementat la funcionalitat de manera que quan apeguem o escrivim l’enllaç a un URL de sharepoint, si premem la tecla d’espai, automàticament s’afegeix aquest paràmetre.

A continuació detallem els passos a seguir per a compartir en PortalEdu documents allotjats en el nostre Sharepoint de Microsoft (imatges, vídeos, àudios…)

Heu de tindre en compte que aquesta funcionalitat de publicació de fitxers des del Sharepoint de Microsoft està encara en fase de proves. És possible que no pugueu visualitzar determinades imatges de resolució gran o vídeos.

1-Compartir el fitxer des del sharepoint

Des del menú contextual del fitxer, fem clic sobre l’opció de Compartir

2-Obtindre l’enllaç per a compartir

Hem d’assegurar-nos que estiga habilitada l’opció que qualsevol usuari amb l’enllaç puga visualitzar el contingut. Després copiarem l’enllaç des de l’opció “Copia l’enllaç”

Sharepoint obtindre enllaç públic compartir

3-Inserir un bloc d’imatge, vídeo, àudio… i apegar o escriure l’enllaç

Imatge inserir URL

4-Prémer la tecla espai per autocompletar l’URL del sharepoint

En prémer la tecla espai, s’autocompletarà l’URL amb el paràmetre &download=1, el qual resulta necessari per a visualitzar el fitxer inserit en PortalEdu.

Imatge inserir URL Sharepoint 2

Ocultar el nom de l’autor i altres configuracions del tema

Imatge Categoria Millores

S’han habilitat les opcions del mòdul de blog del tema Generate Press, de manera que ara és possible, entre altres:

-Ocultar el nom de l’autor de les entrades en la web de centre.
-Mostrar les entrades amb l’opció de Llegir mes…
-Ajustos en les imatges destacades

En cas de voler configurar aquesta opció o continuar mostrant el nom dels autors de les pàgines, es pot fer accedint a l’opció de menú Aparença -> Personalitzar -> Format -> Blog

Aquestes opcions són configurables tant si l’entrada es mostra sola (Single) com en altres maquetacions de pàgina (Arxive).

Amagar autor

Més informació https://docs.generatepress.com/collection/blog/

Sistema de cau de PortalEdu

Imatge Categoria Millores

Per tal de millorar el rendiment i la capacitat de la plataforma s’ha incorporat un sistema de cau que allibera de càrrega al servidor de PortalEdu.

Aquest servidor emmagatzema cada pàgina que demana un usuari i després, quan un altre usuari torna a demanar la mateixa pàgina (dins dels 30 minuts següents) li la lliura sense necessitat de consultar al servidor de PortalEdu. Evidentment, aquesta funcionalitat s’aplica només a usuaris no autenticats.

A priori, podria ocórrer que si es modifica una pàgina en PortalEdu, aquest servidor cau continuara servint la pàgina antiga durant 30 minuts als usuaris no autenticats. Per tal que no es produïsca aquesta situació, les pàgines emmagatzemades pel servidor cau es poden refrescar manualment.

Ací us informem sobre com invalidar la cau o refrescar els continguts i les pàgines.

Editor de blocs Gutenberg

Imagen Categoría General

D’ara endavant, l’editor de blocs natiu de WordPress serà l’editor per defecte per als nous posts (entrades, pàgines) de tots els llocs de PortalEdu. Així, l’editor clàssic desapareix, encara que els textos redactats amb aquest editor antic es podran reprendre amb l’editor Gutenberg.

Gutenberg benvingut a l'editor de blocs

Tots els llocs que es creen a partir d’ara tindran a la seua disposició exclusivament aquest editor, per tant no podran utilitzar Beaver Builder.

Per a aquells llocs creats anteriorment i que hagen utilitzat l’editor visual (Beaver Builder), hi haurà un període de convivència d’ambdós editors (Gutenberg i Beaver) per tal de permetre a eixos llocs el manteniment d’aquests posts.
A mitjan termini es preveu eliminar de PortalEdu l’editor Beaver Builder, atés que la funcionalitat de Gutenberg com a editor visual substituirà la del Beaver i tenint en compte que la integració amb WordPress és molt millor.
Podeu trobar més informació sobre el nou editor de WordPress ací:

Gutenberg: L’Editor de blocs de WordPress

Gutenberg exemple 2 blocs