Educació Primària

Decret d'Educació Primària

PORTADA_PRIMÀRIA_VAL

DECRET 106/2022, de 5 d’agost,
del Consell, d’ordenació i currículum
de l’etapa d’Educació Primària.

Proposta pedagògica de cicle i programació d’aula

Són documents de diferent nivell de concreció curricular que desenvolupen i adapten el currículum d’acord amb la línia pedagògica del centre. Aquests documents, fruit de la reflexió pedagògica, s’han de considerar instruments flexibles i oberts, en construcció, revisió i millora constants.

D’una banda, en les propostes pedagògiques de cicle s’ha de desenvolupar, completar, adequar i concretar, per a cada àrea o àmbit i nivell, els elements del currículum i adaptar-los a les característiques de l’alumnat, així com a la realitat socioeducativa.

D’altra banda, la programació d’aula ha de realitzar-se a partir d’una seqüència de situacions d’aprenentatge contextualitzades en entorns reals i significatius.