Educació Infantil

Situacions d'aprenentatge

Les situacions d’aprenentatge apropen l’ensenyament a situacions reals de la vida quotidiana. Parteixen d’un context pròxim i plantegen un repte a l’alumnat. La capacitat d’actuació dels xiquets i de les xiquetes a l’hora enfrontar-se a una situació d’aprenentatge requereix d’actuacions associades a les competències específiques.

D’altra banda, cal destacar que l’avaluació té l’objectiu de recollir informació de com el xiquet o la xiqueta està construint el seu aprenentatge. Per tant, el principal instrument d’avaluació és l’observació directa guiada per unes preguntes que l’equip educatiu ha reflexionat prèviament. Aquesta informació s’ha de fer visible en les documentacions pedagògiques i en els informes d’avaluació.