Formació de Persones Adultes

Has considerat reprendre els teus estudis? Somies amb obtindre un títol oficial? Vols millorar professionalment? O simplement busques satisfer la teua curiositat?

La Formació de Persones Adultes és la resposta que estaves esperant. Una xarxa de centres arreu de tot el territori valencià, on podràs formar-te en un ambient inclusiu i motivador.

No deixes que res et detinga. La Formació de Persones Adultes és ací per a tu. Descobreix el poder de continuar aprenent!

Ara és el teu moment

Pròximament Decret de Formació de Persones Adultes

L'adaptació del currículum dels ensenyaments d'FPA a la LOMLOE està en període de desenvolupament. Actualment està en vigor la disposició transitòria tercera del Decret 107/2022. L'avaluació i titulació en aquesta etapa es recull en la disposició addicional sisena del decret abans esmentat.