Batxillerat

Situacions d'aprenentatge

Les situacions d’aprenentatge apropen l’ensenyament a situacions reals de la vida quotidiana. Parteixen d’un context pròxim i plantegen un repte a l’alumnat. La capacitat d’actuació de l’alumnat a l’hora enfrontar-se a una situació d’aprenentatge requereix mobilitzar coneixements implicats en les competències específiques, com ara els conceptes, els procediments, les actituds i els valors.

D’altra banda, les rúbriques són eines que ajuden el professorat a mostrar a l’alumnat de forma clara el que s’espera que aprenguen i com arribar-hi. Una rúbrica és el conjunt d’indicadors del nivell d’acompliment de la qualitat d’una tasca que s’aplica a la informació recollida per a la valoració del progrés de l’alumnat.