AVALUACIÓ DE DIAGNÒSTIC 23-24

Tal com determina la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació, en els seus articles 21 i 29, en tots els centre educatius de la Comunitat Valenciana es desenvoluparà un procediment d’avaluació de diagnòstic en el qual participarà tot l’alumnat de 2° d’ESO.

Les proves es realitzaran el 27 i 28 de maig, dilluns i dimarts.

A baix podràs trobar més informació sobre el procés.

Presentacio-AvDi-valencia